Menneitä tapahtumia

– Kohtuus-klubeja, luentoja, työpajoja

Tallenteen 22.3. Donitsitaloustapahtumasta voit katsoa täältä: https://www.youtube.com/watch?v=PMg9mbSusXg
Keskiviikkona 16.3. järjestettiin Joensuussa Kaivoskapina!-kohtuusklubi. Sen tallenne löytyy tästä:
https://www.youtube.com/watch?v=eX96efg9cIY

Kohtuusklubi 18.11.2020  klo 17-20, Joensuu, Carelicumin auditorio:

Miten Pohjois-Karjala voi?

Maakuntajohtaja (2021 alusta)

Markus Hirvonen: Ihmisten paikka maakunnan kehittämisessä

PKn luonnonsuojelupiirin pj.

Anna Lehtinen: Luonto maakuntasuunnittelussa

Kommentit:

PKn sosiaaliturvayhdistyksen tj. Elina Pajula ja toimittaja Sampsa Oinaala

Kohtuusklubin 18.11.2020 esitykset Kohtuus Vaarassa Youtube-kanavalla:

”Ihmisten paikka maakunnan kehittämisessä”
Markus Hirvonen, Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja vuoden 2021 alusta

”Luonto maakuntasuunnittelussa”
Anna Lehtinen, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin pj.

Kommenttipuheenvuoro
Elina Pajula, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen toiminnanjohtaja

Kommenttipuheenvuoro
Sampsa Oinaala, vapaa toimittaja

KOHTUUS-TEEMAINEN LUENTOSARJA JOENSUUN SEUDUN KANSALAISOPISTOSSA SYKSYLLÄ 2020

Kohtuusloikka-luentoja on katsottavissa Joensuun seudun kansalaisopiston Youtube-kanavalta (linkit alla)

KOHTUUSLOIKKA – rakennuspalikoita ekologiseen jälleenrakennukseen

1) Monia muotoja ja vapaata luontoa omalle pihamaalle

MOTTO: Kyllä – juuri minun takapihalle! Yes in my backyard!

Puutarhojen, puistojen tai joutomaiden ei tarvitse muistuttaa golfkenttää tai asfalttiviidakkoa. Kaupunkiin mahtuu luontoa, joka elää, rehottaa ja kukoistaa sekä monimuotoistaa ja ilahduttaa. Ehkä myös ruokkii niin ihmisiä kuin muitakin luontokappaleita.

Yleisöluentojen ja puutarhavierailujen myötä annetaan käytännönläheisiä esimerkkejä ja ohjeita oman lähiluonnon monimuotoisuuden runsauttamiseen. Luonnossa kasvit harvoin kasvavat luonnollisesti. Luonnontilaisuus ei ole epäjärjestystä – se on luontoa.

Esitelmissä selviää, miten kuka tahansa kaupunkilainen voi lisätä kaupunkiluonnon monimuotoisuutta pihoilla, puistoissa ja joutomailla. Mitä omalla pihamaalla kannattaa tai EI kannata tehdä, jotta kasvit, eläimet ja hyönteiset saavat paremmat elinolosuhteet? Miten luoda elinolosuhteita linnuille, siileille, perhosille ja pölyttäjille?

2) Ekologinen jälleenrakennus

Antti Saarelainen

Ajassamme ja maailmassamme päällekäyvät kriisit pakottavat meidät nostamaan nopealla aikataululla esiin kestäviä ratkaisuja talouden ja yhteiskunnan uudistamiseen.

Meidän täytyy ajatella ja rakentaa kokonaan uudelleen sekä talousmallimme, sosiaaliturvamme ja kulutuksemme että uudet standardit hyvälle elämälle. Luonnonvarojen ja resurssien niukkuus tulee väistämättä ohjaamaan meidät aineellisen kulutuksen vähentämiseen, mikä voi – ennakoituna ja hallittuna siirtymänä – johtaa elämänlaadun ja mielenrauhan olennaiseen parantumiseen. Tarvitsemme arjen tekoja jokaisen yksityisessä elämässä mutta tarvitsemme myös perustavia korjausliikkeitä kuntien ja valtion ohjauskeinoihin. Minkälaisia ovat järkevät askeleet ekologisen elämänperustan rakentamisessa?

3) Vaatteen tiellä.

Maria Korkatti ja Tarja Kröger

Pohdintaa vaate- ja tekstiilituotannosta, jonka ympäristövaikutukset ovat erittäin kestämättömiä. Lisäksi isoja eettisiä kysymyksiä herättävät mm. vaatteiden tuotanto-olosuhteet. Esitelmissä annetaan ajankohtaista tietoa näistä sekä keskustellaan muutoksen mahdollisuuksista kulutustottumuksiin ja lainsäädäntöön. Tarjolla myös käytännön vinkkejä vaatehuoltoon, ekomuotiin ja asennemuutokseen

4) Maata pitkin matkalle.

Kimmo Kirves, Juhana Venäläinen

Ilmastonmuutoksen vauhti on saanut miettimään lentämällä matkustamisen mielekkyyttä ja välttämättömyyttä. Maata pitkin matkustamisesta on tullut jopa trendi, jossa ekologinen ajattelu yhdistyy seikkailunhaluun ja elämän leppoistamiseen. Myös työmatkoihin kaivataan ekologisempia vaihtoehtoja.

Tällä kertaa esitellään käytännön esimerkkejä, miten Joensuusta matkustetaan maailmalle lentämättä. Näkökulma painottuu manner-Eurooppaan suuntautuviin junamatkoihin. Samalla pohditaan eri liikennemuotojen päästöjä, käydään läpi maata pitkin matkustamisen sitkeitä myyttejä sekä nostetaan esille kysymys, kannattaako matkustaa ollenkaan vai mieluummin pysyä kotona.

Tilaisuuden aluksi Kimmo Kirves kertoo valokuvin polkupyörämatkoistaan:

”Väsyin 80-luvulla liftaamiseen ja juniin. Minulla oli kamera, mutta mielenkiintoiset jutut menivät ohi. Polkupyörä on hyvä; jokaisessa maailmankolkassa pyöräilijää autetaan.”

5) Hyvinvointia asumiseen ja rakentamiseen.

Johanna Kerovuori

Monisukupolvinen asuminen on yhteisöllistä asumista, jossa perheet, yksinasuvat aikuiset ja vanhukset elävät samassa korttelissa, mahdollisesti toisiaan tukien, yhteisiä tiloja käyttäen ja jakamistaloutta hyödyntäen. Joensuussa Setlementtiasunnot on jo rakennuttanut tällaisen korttelin – onko näköpiirissä, että myös kaupunki tukee tällaista rakentamista?

Esitelmöijä on yhteisöasumiseen ja -rakentamiseen erikoistunut arkkitehti. Hän esittelee sekä suomalaisia että kansainvälisiä kokemuksia. Hän on perehtynyt myös vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja kertoo sen avulla kehitetyistä hankkeista.

6) Ilmastoahdistus siltana kansalaistoimintaan

Marinia Sorjonen-Ward, Huck Middeke ja Sanna Hukkanen

Johdatus kansalaistoimintaan yhdessä tekemällä. Ilmastomuutoksesta kumpuava ahdistus voi toimia parhaimmillaan voimavarana johtaen merkitykselliseen ja mukavaan toimintaan. Tilaisuudessa perehdytään erilaisiin vaikuttamisen keinoihin. Alustusten lisäksi kolme kansalaistoimijaa kertoo kokemuksistaan järjestöissä ja ympäristöliikkeissä. Ohjattujen luovien työpajojen avulla ideoidaan lopuksi yhdessä matalan kynnyksen käytännön toimintaa. Tilaisuus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kansalaistoiminnasta ympäristö- ja ilmastoasioissa.