Kohtuuspamfletit

Kohtuus vaarassa-liikkeen toinen Kohtuuspamfletti Elonkirjo edellä kertoo itäsuomalaisista ympäristökamppailuista ja onnistumisista. Kamppailuja yhdistää yksi piirre: niissä luonto nähdään lahjana, jota me emme omista. Siksi emme voi tehdä luonnolle mitä hyvänsä. Kamppailuun lähteminen on rohkeaa, lahjasta huolehtiminen oikein ja viisasta. Kohtuus viihtyy viisauden, oikeudenmukaisuuden ja rohkeuden seurassa.

Pamfletti juhlistaa kymmenenvuotiasta Kohtuus Vaarassa -kansalaisliikettä, joka toimii Pohjois-Karjalassa omaehtoisesti ja järjestäytymättä. Kirjoittajat liittyvät tavalla tai toisella kohtuusliikkeeseen.

Osta Kohtuuspamfletti Into Kustannuksen kirjakaupasta

Ensimmäinen kohtuuspamfletti Onnen aikoja rajallisella planeetalla? esitteli uuden kohtuuden kulttuurin alkuja. Huomio siirtyy talouskasvusta hyvinvointiin ja onnellisuuteen, minästä meihin ja aineellisesta aineettomaan. Pamfletin kirjoittajat ovat kohtuusliikkeen aktiiveja.

Tutustu Kohtuuspamflettiin, julkaistu 2015